ေမတၱာရွင္မိဘမဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေဂဟာတြင္ မိဘမဲ့မိန္းကေလး ၁၈ ဦးကို ေစာင့္ေရွာက္ထား

  နီလာဝင္း (ျမစ္မခ) ရန္ကုန္ – ႏိုဝင္ဘာ(၂၇) ရက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္-က်ဳိက္လတ္လမ္းမႀကီးေဘးရွိ အိုင္ဝိုင္းေက်းရြာတြင္ ကေလးငယ္(၂၀၀) ခန္႔ ထားရွိႏုိင္သည့္ ေမတၱာရွင္မိဘမဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေဂဟာတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၅) ရက္ထိ မိဘမဲ့မိန္းကေလး(၁၈) ဦးကို ေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း

Read more

ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲမသမာမႈမ်ားရွိခဲ့ဟု ႐ႈံးနိမ့္သူတို႔ဆို

သီဟလြင္ – ျပည္ (ျမစ္မခ) ျပည္ – ႏိုဝင္ဘာလ (၁၂) ရက္။ ဒုသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းတုိ႔ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မဲသမာမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ

Read more