ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မွ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမီးေလာင္မႈ မီးသတ္ကား ၂၄ စီးျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ စက္မူဇံု(၁)ရွိ Super Me Asia အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္ နံနက္(၄း၅၅)နာရီခန္႔တြင္ မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့သျဖင့္ မီးသတ္ကား(၂၄)စီး သြားေရာက္ၿငွိမ္းသတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔မွ သိရွိရသည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္မႈမွာ

Read more