NV Card ကို လက္ခံကိုင္ေဆာင္ရန္ ေမာ္လဝီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ အမ်ားနဲ႔ၫွိနိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္မညီေသာလုပ္ရပ္ဟု ဦးတင္ေမာင္သန္းတုံ႔ျပန္

    မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ေျမးခ်စ္ညိဳ   ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း မည္သည့္စာရြက္စာတမ္း သက္ေသခံအေထာက္အထားကိုမွ် ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိၾကေသးေသာ သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားၾကေသာ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားအေနျဖင့္ National Verification

Read more

ရကၡိဳင့္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ AA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပလက္ဝရွိ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားအေရးေပၚလိုအပ္ မီဇိုရန္ဘက္သို႔ လူဦးေရတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခိုလႈံလာေၾကာင္း အိႏၵိယသတင္းစာေဖာ္ျပ

      မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ေျမးခ်စ္ညိဳ   ရကၡိဳင့္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ AA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝတြင္ ခိုလံႈေန ၾကသည့္

Read more

ရကၡိဳင့္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ AA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပလက္ဝရွိ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားအေရးေပၚလိုအပ္ မီဇိုရန္ဘက္သို႔ လူဦးေရ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခိုလႈံလာေၾကာင္း အိႏၵိယသတင္းစာေဖာ္ျပ

    မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ေျမးခ်စ္ညိဳ   ရကၡိဳင့္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ AA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝတြင္ ခိုလံႈေန ၾကသည့္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူ

Read more

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္ ခရီးသည္မ်ားကို စစ္တပ္ကတား ဆီးၿပီးလမ္းမွလွည့္ျပန္ခုိင္း၊ မြတ္စလင္ကုလားမ်ား မ်ားျပား လာပါက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ မည္စုိးေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ကႀကိဳ တင္ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွွွွွွွွွွွွွွွွွွွွယ္ကဆုိ

  မႏၲေလး၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈ ေျမးခ်စ္ညိဳ   ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးသည္မ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာျဖစ္ေနပါက ဖား ကန္႔ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ေပးမဝင္ဘဲ လမ္းမွ ျပန္လွည့္ခုိင္းေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ႀကံဳ ေတြ႕လာခဲ့ၾကသူမ်ားက Friday Times

Read more

ကေလးငယ္မ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းအား စိုးရိမ္မႈရွိရန္မလုိ ဟုဆုိ

  မႏၲေလး၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ မင္းေသာ္တာ   ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ကေလးငယ္မ်ား က်န္းမာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ မႈမ်ားရွိေနသည့္သတင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမျဖစ္ၾကရန္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္း မာေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ကေျပာသည္။   “

Read more

ပစၥည္းေကာင္းသုံးလိုသူေတြအတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္းဝင္ေရာက္လာသည္႕ Leo Motor

    ညိမ္းမ်ဳိးဆက္   ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးပြား လာတာနဲ႔အမွ် လူေနတိုက္ခန္းေတြဟာလည္းတစ္လုံးၿပီး တစ္လုံးမိုးဦးက်မႈိေတြလို ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ ထြက္ေပၚ လာပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးတိုက္ခန္းေနမလား၊ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေနမလား၊ ကိုယ္ပိုင္လုံးခ်င္းအိမ္ရာေတြမွာေနမလားတတ္ ႏိုင္လို႔ကေတာ့ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ေနႏိုင္တဲ့ေခတ္ျဖစ္ေန ပါၿပီ။  

Read more

ႏိုင္ငံသားကတ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အမွန္တကယ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ(၃)

  ဦးအုန္းေမာင္ (ရန္ကင္း) တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေရးသားသည္။   ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းၿပီးလွ်င္ ယင္းဥပေဒမည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ကို နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားထုတ္ျပန္ရပါသည္။ ယင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ ရပါသည္။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူေရာ၊

Read more

႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ ျမန္မာေမွ်ာ္လင့္

  မင္းစိုး (စက္မႈတကၠသိုလ္) ေရးသားသည္။   ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလအတြင္းရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ စလင္မ်ား မိမိတုိ႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ ေန ရပ္ျပန္လာေရးအတြက္ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး အတြက္

Read more

ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ဘယ္စံေတြနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ၾကမွာလဲ

ဂ်က္ဖရီတင္အုန္း (ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ R.I.T) ေရးသားသည္။   ၂ဝ၁၇ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရပ္ကြက္၊ ေက်း ရြာ (ရပ္ေက်း)ေရြးခ်ယ္ပြဲအတြက္ ႀကီးၾကပ္ ေရး အဖြဲ႕အား ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္ ၫႊန္ ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ

Read more

ဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္တမ္းခ်င္းတစ္ပုဒ္

  ဂလုိဘယ္လ္ေသွ်ာင္ေပစူးမ်ိဳးေအာင္ ေရးသားသည္။   (ဆရာႀကီး၏ ၃၉ ႏွစ္ေျမာက္) သမုိင္းကသစၥာရွိပါသည္။ မလိမ္မညာ ဟုတ္တာ-မဟုတ္တာမွန္သမွ်ကုိဘက္လုိက္မႈကင္းစြာႏွင့္ မွတ္တမ္း တင္ေလ့ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားတြင္ လူယုတ္မာမ်ားႏွင့္ တကယ္ ႐ိုး သားၿပီး ကုိယ္က်ိဳးမရွာေသာႏုိင္ငံေရးသမားဟူ၍

Read more