ပညာေရးတစ္ခုုတည္းကိုုသာအဓိကထားသင္ၾကား႐ံုုသာမက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အနာဂတ္ကိုုပါ အေလးထားသင္ၾကားေပးတဲ့ AEP(ေဘာ္ဒါႏွင္႔ ေန႔အထူး )

    ညိမ္းမ်ဳိးဆက္ ေရးသားသည္။   တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ႏွင့္အညီ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္မွာ ပညာေရးပင္ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ၿပီး ပညာ သင္ၾကားသူမ်ားရွိသလို ျပည္တြင္းတြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္ပိုင္ အထက္

Read more

ပုန္းကြယ္ေနေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္က လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္

  ေက်ာ္ေနမင္း (ၿမိဳ႕ျပ)ေရးသားသည္။   တစ္ခ်ိန္တုန္းကဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစစ္အစိုးရလို႔ ေျပာၾကတဲ့ဦးႏုအစိုးရ လက္ထက္မွာႏိုင္ငံသားအစၥလာမ္ေတြထဲက ဝန္ႀကီးႏွစ္ပါးရွိခဲ့ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးရာရွစ္ ေခၚ  MA ရာရွစ္ (ကိုေအာင္ဆန္းႀကိဳက္တဲ့အမည္) နဲ႔ တရားေရးဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္အစိုးရလို႔

Read more

အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ပါ

    ေနေဇာ္(RJN) ေရးသားသည္။   ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာမတူ၊ စကားေျပာဆိုပံု မတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမတူတဲ့ လူမ်ိဳးစုနွစ္စုၾကားမွာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လို႔မျဖစ္၊ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖို႔ မျဖစ္ ႏိုင္ပါဘူးဆိုတဲ့သံသယဟာ ႐ိုးသားတဲ့ျပည္သူ အၾကားမွာ ၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းကာလကစလို႔ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ႀကီး

Read more

ကမၻာက ျမန္မာကို ေသြဖည္လာခ်ိန္ တ႐ုတ္ဘက္သို႔ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆံမႈေတြ တိုးလာ

မင္းစုိး (စက္မႈတကၠသိုလ္) ေရးသားသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ေသာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္ျပစ္တင္ မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ေနစဥ္ ျမန္မာ့ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္ပတ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏

Read more

လူနည္းစုကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

ကိုတင့္ (ျမန္မာစာ) ေရးသားသည္။ ဒီေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေတြ စတင္ေပၚ ေပါက္လာပါတယ္၊ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း အတတ္ ႏိုင္ဆံုး ေတာ့ ေျဖၾကားေပးမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြကေတာ့ လူနည္းစုဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း? လူနည္းစု၏အဓိပၸါယ္ ကို ဘယ္လိုဖြင့္ဆိုပါသလဲ ?

Read more

ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အနီေရာင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ပါဝင္သည့္ R2P အကာအကြယ္ေပးေရးတာဝန္ယူမႈ

    ေနသူရိန္ ေရးသားသည္။   အကာအကြယ္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာR2P အတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာစင္တာအား လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ လူသား မ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ R2P စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာလက္ခံ မႈႏွင့္

Read more

ႏိုင္ငံသားကတ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာအခက္အခဲမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အမွန္တကယ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ (၄)

ဦးအုန္းေမာင္ (ရန္ကင္း) တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေရးသားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိကအေျခခံရမည့္မူမွာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၂ ပါ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပါဝင္ရမည့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမအားလုံးအတြင္း ပုဒ္မ-၁၁(က) (ခ)

Read more

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ သတင္းရယူခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္အခ်ိဳ႕၏အျမင္

    ညိမ္းမ်ိဳးဆက္  စုစည္းတင္ျပသည္။   ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပန္လည္ျပဳလုပ္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အလို႔ငွာအတြက္ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ သတင္းေထာက္မ်ားက လႊတ္ေတာ္သို႔ သြား ေရာက္၍ သတင္းမ်ားရယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္ သတင္းရယူရာတြင္

Read more

လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးခေယာင္းလမ္းေပၚမွာ (၁၅)

စုိင္း (မန္း) ေရးသားသည္။   လူမႈေရးသမားဘဝမွ ႏုိင္ငံေရးခေယာင္းလမ္းသို႔ ေျခလွမ္းမ်ား ကြၽန္ေတာ္ ေတာေက်ာင္းဆရာျဖစ္စက မဆလ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ အေျခပ်ိဳးစမုိ႔ ေတာင္သူလယ္ သမားေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနမႈဘဝက အေျခအေနသိပ္မဆိုး ေသးဘူးလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ အတုအေယာင္

Read more

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ေနာက္ဆံုးစီမံကိန္းႀကီး အျငင္းပြားမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕

မင္းစုိး (စက္မႈတကၠသိုလ္) ေရးသားသည္။   ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကာလၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္းမွာ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား ၏ဘ႑ာေရး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ ျပသေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္၂ႏွစ္အရင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္လာမည့္ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ

Read more