ေမတၱာရွင္မိဘမဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေဂဟာတြင္ မိဘမဲ့မိန္းကေလး ၁၈ ဦးကို ေစာင့္ေရွာက္ထား

  နီလာဝင္း (ျမစ္မခ) ရန္ကုန္ – ႏိုဝင္ဘာ(၂၇) ရက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္-က်ဳိက္လတ္လမ္းမႀကီးေဘးရွိ အိုင္ဝိုင္းေက်းရြာတြင္ ကေလးငယ္(၂၀၀) ခန္႔ ထားရွိႏုိင္သည့္ ေမတၱာရွင္မိဘမဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေဂဟာတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၅) ရက္ထိ မိဘမဲ့မိန္းကေလး(၁၈) ဦးကို ေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း

Read more