တဘက္ဆြဲရြာမွ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္ ေရွးေဟာင္းပလီႀကီး

      မႏၲေလး၊  နို၀င္ဘာ  ၂၀ ေမာင္ေမာင္လတ္(ခ်စ္ညိဳ) ေရးသားသည္။   ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကသေဘၤာသား ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္က “ ပသီ ” လူမ်ိဳး  ဟုေခၚေသာ ယေန႔ဗမာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

Read more

ျပည္သူပိုင္တဲ႕ နန္းတြင္းကို ျပန္ေပးပါ

ေျမးခ်စ္ညိဳေရးသားသည္။   ျမန္မာတို႔ရဲ့ေနာက္ဆုံးထီးနန္းစိုက္ရာၿမိဳ႕ ျမန္မာ တိုင္းဂုဏ္ယူရသည့္ နန္းေတာ္တြင္းတြင္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားအေျခစိုက္ထားသည္မွာ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားထြက္ခြာ ၿပီးကထဲကပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး မႏၲေလးရဲ႕ နန္းေတာ္သည္ စစ္တပ္ေအာက္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး စစ္တန္း လ်ားမ်ားျဖင့္သာျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ရသည္။ ဘာေၾကာင့္နန္းတြင္းကို ျပန္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုရလဲ ဆိုရင္ မႏၲေလးသူမႏၲေလးသားမ်ား

Read more

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မွ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမီးေလာင္မႈ မီးသတ္ကား ၂၄ စီးျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ စက္မူဇံု(၁)ရွိ Super Me Asia အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္ နံနက္(၄း၅၅)နာရီခန္႔တြင္ မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့သျဖင့္ မီးသတ္ကား(၂၄)စီး သြားေရာက္ၿငွိမ္းသတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔မွ သိရွိရသည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္မႈမွာ

Read more